0 1 2 3 4

Обадете се на телефон 0879891504

EasyTouch GU

Можете да поръчате апарат за измерване на кръвна захар и пикочна киселина. Easy Touch GU

More

EasyTouch GCU

Можете да поръчате апарат за измерване на пикочна киселина, холестерол и кръвна захар. Easy Touch GU

More

Ленти

Ако вече сте наш клиент, можете да поръчате само консумативите към измервателните апарати. Easy Touch GU

More

Консултации

За консултации и демонстрация на това как се използва устройството, заповявайте на адрес София, ул. Миджур 21.

More