Продукти

EasyTouch e многофункционална система за тестване в домашни условия на кръвна захар, холестерол и пикочна киселина, предназначена за ин витро диагностично използване (само външно).

Системата е предназначена за медицински специалисти, лица с диабет, хиперхолестеролемия и подагра, за количествено измерване стойностите на кръвна захар, холестерол и пикочна киселина в прясна, капилярна, пълноценна кръв от пръста.

Редовното и често изследване на кръвната захар, холестерола и пикочната киселина е допълнение към грижите за лица с диабет, хиперхолестеролемия и подагра.

Тестването става, като се постави капка кръв върху тест лентата, а резултатът от теста се показва на екрана след – 6 секунди за глюкоза, 150 секунди за холестерол и 6 секунди за пикочна киселина.

EasyTouch системата е подходяща за наблюдение при лечение на диабет, хиперхолестеролемия и подагра в домашни условия или при професионална употреба.

EasyTouch апаратът може да се използва само с EasyTouch тест ленти за кръвна захар, холестерол и пикочна киселина в кръвта. Използването на всякакви други тест-ленти може да даде неверни резултати.

Преди да използвате продуктите за тестване нивата на кръвна захар, холестерол и пикочна киселина, прочетете всички инструкции внимателно. Те включват цялата информация, която трябва да знаете, за да получите точни резултати за нивата на кръвна захар, холестерол и пикочна киселина.

Не променяйте медицински план, без одобрението на лекар. EasyTouch системата не трябва да се използва за диагностициране на диабет, хиперхолестеролемия и подагра или за тестване на новородени.