EasyTouch GCU

EasyTouch GCU e многофункционалнa система за мониторинг на

КРЪВНА  ЗАХАР,  ХОЛЕСТЕРОЛ  И  ПИКОЧНА  КИСЕЛИНА

В природата, човешкият организъм свежда цялата храна, която възприема до три основни дяла:

ВЪГЛЕХИДРАТИ, МАЗНИНИ И БЕЛТЪЧИНИ 

EasyTouch GCU дава обща представа за това, как организмът ни се справя с целия спектър от вещества, които приемаме.

 

EasyTouch GCU  дава възможност да се следят и контролират тревожните  параметри при 

 

ДИАБЕТ, ХИПЕРХОЛЕСТЕРОЛЕМИЯ И ПОДАГРА